Uputstva za ispravan unos podataka

 • /
 • 11-04-2019
Uputstva za ispravan unos podataka

Autor: vinetki.bg

 • Pre plaćanja uverite se da svi podaci potrebni za aktivaciju elektronske vinjete odgovaraju podacima u saobraćajnoj dozvoli 
 • U slučaju neispravno unesenih podataka i aktivacije elektronske vinjete, ispravke nisu moguće i uplaćeni iznosi se ne vraćaju 

Kao nacionalni dobavljač usluga elektronske naplate putarine želimo informisati i maksimalno olakšati korisnike koji kupuju elektronske vinjete. 

Pre kupovine pažljivo pregledajte i proverite sve podatke potrebne za aktivaciju elektronske vinjete. Tj. registarsku oznaku vozila, zemlju registracije, kategoriju vozila, period važenja i željeni datum aktivacije. Za teretna motorna vozila, budite oprezni prilikom unosa emisione klase koja se obavezno mora popuniti za potrebe kupovine. 

Odgovornost za neispravno unesene podatke u potpunosti preuzima kupac elektronske vinjete. U slučaju neispravno unesenih podataka i aktivacije vinjete, ispravke nisu moguće i uplaćeni iznosi se ne vraćaju. 

Ispravka je moguća jedino tokom kupovine i neposredno pre aktivacije vinjete. Aktivacijom se smatra upis u sistemu, bez obzira da početni datum perioda važenja može biti do 30 dana nakon datuma kupovine. 

Korisne informacije:  

Registarska oznaka 

 • Prilikom unosa registarske oznake vozila ne smeju se koristiti crta, tačka ili razmak, čak i ako su vizualno prisutni na registarskoj tablici. 
 • Bugarske registarske oznake u svom standardnom obliku sadrže slova koja su zajednička ćirilici i latinici – A, B, E, K, M, H, O, P, C, T, Y i X. Zato sistem dopušta upotrebu i ćirilice i latinice. Uneti znakovi vizualno moraju tačno odgovarati oznaci na registarskoj tablici i saobraćajnoj dozvoli. 
 • Neki inostrani registarski brojevi starijeg tipa ili oni koji nisu u skladu sa evropskim standardima za registarske brojeve sadrže određene simbole, poput onih u prilogu dole, i njihov unos je potreban ako ga sadrže sertifikat i registarska tablica (možete kupiti i na Tollpass.bg). Kamere koje su deo sistema za naplatu putarine prepoznaju sledeća posebna slova:

Zemlja registracije 

 • Unosi se zemlja registracije, a ne zemlja porekla vozila. 

Kategorija  

 • Za putnička vozila – odaberite K3. 
 • Za prikolicu ili kamp prikolicu – odaberite K3 prikolica/kamp prikolica. Odaberite samo ako je na automobil priključena prikolica/kamp prikolica i ukupna najveća dozvoljena masa skupa vozila prelazi 3,5 t. Njen period važenja može se razlikovati od perioda važenja elektronske vinjete putničkog vozila. 
 • Za teretna vozila K2 i K1 – odaberite ispravnu emisionu klasu. 
Mi koristimo "kolačiće"

"Kolačići" nam pomažu u pružanju naših usluga. Korišćenjem naših usluga slažete se da možemo koristiti "kolačiće".

English