Često postavljana pitanja

Šta je elektronska vinjeta?

To je elektronski dokument u smislu člana 3. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu i uslugama elektronske identifikacije. On potvrđuje plaćanje naknade za korišćenje mreže puteva sa naplatom putarine u Republici Bugarskoj za određeni vremenski period. Kontrola posedovanja valjane elektronske vinjete vrši se putem identifikacije registarskih oznaka mobilnim i fiksnim kamerama.

Za koja vozila je potrebno kupiti elektronsku vinjetu?

Elektronska se vinjeta kupuje za sve kategorije vozila koja koriste mrežu puteva sa naplatom putarine.

  • - Vozila Kat. 1 teretna vozila sa 2 (dve) i više osovina čija najveća dozvoljena masa iznosi 12 tona ili više;
  • - Vozila Kat. 2 teretna vozila sa 2 osovine i najvećom dozvoljenom masom više od 3,5 t a manje od 12 t i autobusi sa više od 8 sedišta, ne računajući sedište za vozača;
  • Teretna vozila između > 3,5 t. i < 12 t dužna su kupiti dodatnu vinjetu iste kategorije za priključno vozilo. Autobusi (sa više od 9 sedišta, uključujući i sedište vozača) oslobođeni su plaćanja dodatne elektronske vinjete za prikolicu.
  • - Vozila Kat. 3 putnička, teretna vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t;
  • - Vozila Kat. 3 prikolice i kamp prikolice za vuču.

Motocikli, tricikli, ATV vozila ne plaćaju vinjete.

Koje su cene i periodi važenja e-Vinjeta?

Periodi važenja i cene su kao što sledi:

- za putnička, teretna i terenska vozila do 3,5 t i prikolice/kamp prikolice:

1 NEDELJA 1 MESEC 3 MESECA 1 GODINA 1 VIKEND
15,00 leva 30,00 leva 54,00 leva 97,00 leva 10,00 leva
1 NEDELJA 15,00 leva
1 MESEC 30,00 leva
3 MESECA 54,00 leva
1 GODINA 97,00 leva
1 VIKEND 10,00 leva

- za teretna vozila ukupne mase od 12 t ili više sa emisionom klasom:

EMISIONA KLASA 1 DAN 1 NEDELJA 1 MESEC
EURO 0, I, II 23,00 leva 87,00 leva 174,00 leva
EURO III, IV, V, EEV i više 23,00 leva 67,00 leva 134,00 leva
EURO 0, I, II EURO III, IV, V, EEV i više
1 DAN 23,00 leva 23,00 leva
1 NEDELJA 87,00 leva 67,00 leva
1 MESEC 174,00 leva 134,00 leva

- za teretna vozila ukupne mase više od 3,5 t a manje od 12 t i autobusi sa emisionom klasom:

EMISIONA KLASA 1 DAN 1 NEDELJA 1 MESEC
EURO 0, I, II 23,00 leva 53,00 leva 105,00 leva
EURO III, IV, V, EEV i više 23,00 leva 40,00 leva 80,00 leva
EURO 0, I, II EURO III, IV, V, EEV i više
1 DAN 23,00 leva 23,00 leva
1 NEDELJA 53,00 leva 40,00 leva
1 MESEC 105,00 leva 80,00 leva

Kako se unose podaci o registarskoj oznaci?

Podaci o registarskoj oznaci vozila moraju biti upisani velikim slovima, ćirilicom ili latinicom. Ne upisuju se razmak, crta i tačka.

Mogu li kupiti elektronsku vinjetu koja važi od danas?

Možete. Vinjeta važi od trenutka plaćanja i prijema PDF potvrde na navedenu adresu e-pošte kao potvrde uspešne kupovine.

Mogu li kupiti više vinjeta jednom transakcijom?

Da, možete da kupite do 30 elektronskih vinjeta jednom transakcijom. Da bi olakšali upotrebu registrovanim korisnicima smo omogućili uvoz Excel fajla. Ova funkcionalnost je od koristi pravnim licima sa velikim voznim parkom.

Moram li kupiti elektronsku vinjetu za prikolicu/kamp prikolicu?

Ukoliko ukupna masa vozila + prikolice/kamp prikolice prelazi 3,5 t, onda je kupovina elektronske vinjete Kategorija 3 za prikolicu/kamp prikolicu obavezna. Međutim, njen period važenja može se razlikovati od perioda važenja vinjete automobila.

Moram li kupiti elektronsku vinjetu za teretno vozilo ili autobus?

Morate. Kupuje se elektronska vinjeta za vozila preko 3,5 t (Kategorije 1 i 2). Teretna vozila između > 3,5 t. i < 12 t dužna su kupiti dodatnu vinjetu iste kategorije za priključno vozilo. Autobusi (sa više od 9 sedišta, uključujući i sedište vozača) oslobođeni su plaćanja dodatne elektronske vinjete za prikolicu.

Mogu li kupiti elektronsku vinjetu ranije?

Možete da kupite elektronsku vinjetu najranije 30 dana pre željenog početnog datuma važenja.

Prilikom kontrole od strane organa za kontrolu saobraćaja, moram li predočiti dokaz/dokument da sam kupio elektronsku vinjetu?

Nije potrebno da predočite dokument* koji potvrđuje da ste kupili elektronsku vinjetu. Kontrola posedovanja valjane elektronske vinjete vrši se putem identifikacije registarskih oznaka mobilnim i fiksnim kamerama.

*Dokument je potvrda koju primate preko e-maila nakon uplate.

Izgubio sam potvrdu o plaćenoj elektronskoj vinjeti. Kako mogu dobiti novu kopiju?

Ako ste registrovani korisnik sajta www.vinetki.bg, možete preko svog naloga ponovo odštampati kopiju. Ukoliko nemate registraciju možete nas kontaktirati na info@vinetki.bg, morate da navedete registarsku oznaku.

Kupio sam vinjetu u obliku nalepnice čiji period važenja ističe posle 1. januara 2019. godine. Moram li je konvertovati u elektronsku vinjetu?

Konvertovanje vinjete u obliku nalepnice u elektronsku vinjetu nije obavezno. Prilikom kontrole potrebno je predočiti valjanu nalepnicu koja je ispravno perforirana i nalepljena na vetrobranskom staklu. Nakon isteka perioda važenja morate kupiti elektronsku vinjetu.

Mogu li otkazati kupovinu elektronske vinjete nakon uplate?

Ne, to nije moguće. Izvršenjem uplate se vinjeta aktivira. Posle aktivacije elektronska vinjeta ne može da bude otkazana.

U slučaju neispravno unesenih podataka i aktivacije elektronske vinjete, uplaćeni iznosi se ne vraćaju.

Da li je potrebna elektronska vinjeta za motocikl ili ATV vozilo?

Motocikli, tricikli i ATV vozila ne plaćaju vinjete.

Kako da proverim da li je moja elektronska vinjeta aktivna?

Možete proveriti da li je vinjeta koju ste kupili aktivna na sajtu www.vinetki.bg ili info@vinetki.bg.

Kako da proverim period važenja moje elektronske vinjete?

Možete proveriti period važenja Vaše elektronske vinjete na sajtu www.vinetki.bg ili info@vinetki.bg.

Ako kupujem elektronske vinjete za vozila u vlasništvu pravnog lica, mogu li dobiti PDV fakturu?

Putarina je državna taksa. Na plaćene državne takse se ne obračunava PDV. Prilikom kupovine ćete dobiti potvrdu koja predstavlja dokument u smislu člana 3. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu i uslugama elektronske identifikacije. Potvrda sadrži podatke unesene od strane korisnika/vlasnika - registarsku oznaku vozila, period važenja, datum početka važenja, identifikacioni broj vinjete, kategoriju vozila i emisionu klasu (samo za teretna vozila preko 3,5 t i autobuse).

Da li ću dobiti dokument o plaćanju prilikom kupovine elektronske vinjete preko interneta?

Kada plaćate preko interneta, vi ćete dobiti "Potvrdu o elektronskoj vinjeti", poslatu na adresu e-pošte koju ste naveli, pre nego što je narudžba završena. Potvrda sadrži podatke unesene od strane korisnika/vlasnika - registarsku oznaku vozila, period važenja, datum početka važenja, identifikacioni broj vinjete, kategoriju vozila i emisionu klasu (samo za teretna vozila preko 3,5 t i autobuse). VAŽNO! – Unesite svoje podatke ispravno – u slučaju neispravno unesenih podataka i aktivacije vinjete, uplaćeni iznosi se ne vraćaju.

Posedujem kamion ukupne mase do 12 t na koji moram priključiti prikolicu. Kakva elektronska vinjeta mi je potrebna?

Ukoliko ukupna masa skupa vozila, tj. kamion + prikolica, prelazi 12 t i/ili ima više od 2 osovine, morate da platite elektronsku vinjetu za Kategoriju 1. Ako vučno vozilo ima važeću vinjetu za Kategoriju 2, onda morate da kupite dodatnu vinjetu iste kategorije i za priključno vozilo.

Kupio sam elektronsku vinjetu online na sajtu www.vinetki.bg, ali sam pogrešio registarsku oznaku. Je li moguće otkazati kupovinu i vratiti uplaćeni iznos?

To nije moguće. Odgovornost za tačnost deklarisanih i registrovanih podataka leži na kupcu/korisniku/trećem licu-kupcu. U slučaju neispravno unesenih podataka i aktivacije elektronske vinjete, uplaćeni iznosi se ne vraćaju.

 

Mi koristimo "kolačiće"

"Kolačići" nam pomažu u pružanju naših usluga. Korišćenjem naših usluga slažete se da možemo koristiti "kolačiće".

English