Opšte informacije

Šta je elektronska vinjeta?

To je elektronski dokument u smislu člana 3. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu i uslugama elektronske identifikacije. Elektronska vinjeta potvrđuje plaćanje naknade za korišćenje mreže puteva sa naplatom putarine u Republici Bugarskoj za određeni vremenski period. Ona ima jedinstveni identifikacioni broj i sadrži podatke o registarskoj oznaci vozila, zemlji u kojoj je registrovano, kategoriji vozila, datumu plaćanja naknade i periodu važenja.

Kontrola posedovanja valjane elektronske vinjete vrši se putem identifikacije registarskih oznaka mobilnim i fiksnim kamerama.

Od 1. januara 2019. godine stupa na snagu elektronska vinjeta za sva vozila koja potvrđuje plaćanje naknade za korišćenje mreže puteva sa naplatom putarine u Republici Bugarskoj.

Vinjete u obliku nalepnice sa datumom važenja nakon 31.01.2019. ostaju na snazi do isteka perioda važenja. Konvertovanje vinjete u obliku nalepnice u elektronsku vinjetu nije obavezno. Prilikom kontrole potrebno je predočiti valjanu nalepnicu koja je ispravno perforirana i nalepljena na vetrobranskom staklu.

Kako kupiti elektronsku vinjetu?

Elektronska vinjeta za naplatu naknade može se kupiti od strane vlasnika ili korisnika vozila ili od strane bilo kojeg trećeg lica koje raspolaže potrebnim gore navedenim podacima.

Ko mora imati kupljenu elektronsku vinjetu?

Elektronsku vinjetu moraju imati sve dole navedene kategorije motornih vozila:

 • Kategorija 1 (Teretna vozila)

  Teretna vozila, građevinske mašine, traktori na kotačima i druga vozila sa 2 i više osovina i najvećom dozvoljenom masom od najmanje 12 tona;

 • Kategorija 2 (Teretna vozila i autobusi)

  Teretna vozila sa 2 osovine i/ili najvećom dozvoljenom masom do 12 tona i vozila koja su namenjena za prevoz putnika sa više od 8 sedišta, ne računajući sedište za vozača (autobusi);

 • VAŽNO!

  Teretna vozila između > 3,5 t. i < 12 t dužna su kupiti dodatnu vinjetu iste kategorije za priključno vozilo. Autobusi (sa više od 9 sedišta, uključujući i sedište vozača) oslobođeni su plaćanja dodatne elektronske vinjete za prikolicu.

 • Kategorija 3 (Putnička vozila)

  Vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone, uključujući:

  • - vozila koja su namenjena za prevoz putnika sa najviše 8 sedišta
  • - vozila koja su namenjena za prevoz tereta
  • - vozila koja su namenjena za prevoz putnika i tereta, uklj. sa prikolicom, i terenska vozila.
 • VAŽNO! Od 1. januara 2019. godine, kada je na vozilo Kategorije 3 priključena prikolica/kamp prikolica i ukupna najveća dozvoljena masa skupa vozila prelazi 3,5 tone, vlasnik/korisnik je dužan da plati dodatnu vinjetu za istu kategoriju vozila sa priključnim vozilom (Kategorija 3).

Koji su periodi važenja elektronskih vinjeta?

 • - Za Kategoriju 1 i 2 – za 1 dan, 1 nedelju i 1 mesec
 • - Za Kategoriju 3 – za 1 vikend, 1 nedelju, 1 mesec, 3 meseca, 1 godinu.
VAŽNO!

Početni datum važenja elektronske vinjete ne može biti kasnije od 30 dana od dana kupovine.

Koji se podaci unose prilikom kupovine elektronske vinjete?

Prilikom kupovine elektronske vinjete kupac unosi registarsku oznaku vozila, zemlju registracije, kategoriju, emisionu klasu vozila (za Kategoriju 1 i 2) i određuje period važenja.

Vlasnik, korisnik i/ili treće lice – kupac su odgovorni za pogrešno deklarisane podatke o registarskoj oznaci vozila, zemlji registracije, kategoriji ili periodu važenja vinjete. U takvom se slučaju smatra da primenjiva naknada za dotično vozilo nije plaćena, ukoliko su informacije već poslate sa pogrešno deklarisanim podacima.

VAŽNO!

U slučaju neispravno unesenih podataka i aktivacije e-Vinjete, uplaćeni iznosi se ne vraćaju.

Mi koristimo "kolačiće"

"Kolačići" nam pomažu u pružanju naših usluga. Korišćenjem naših usluga slažete se da možemo koristiti "kolačiće".

English