Politika privatnosti u vezi sa obradom ličnih podataka

Ova Politika privatnosti opisuje način na koji prikupljamo, čuvamo i koristimo informacije o korisnicima koji posećuju ovaj veb sajt. KORISTEĆI OVAJ VEB SAJT VI PRISTAJETE NA PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE INFORMACIJA U SKLADU SA NAVEDENIM U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI. VI TAKOĐE POTVRĐUJETE DA ADMINISTRATOR SAJTA MOŽE PERIODIČNO, PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU A BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTAVANJA, IZMENITI, DOPUNITI ILI UKINUTI ILI NA DRUGI NAČIN AŽURIRATI OVU POLITIKU PRIVATNOSTI. Međutim, mi ćemo u svakom trenutku obrađivati Vaše informacije u skladu sa Politikom privatnosti koja je na snazi u vreme prikupljanja. Mi ćemo objaviti izmene naše politike privatnosti na ovom veb sajtu da biste bili u potpunosti informisani o vrstama informacija koje prikupljamo, kako koristimo ove informacije i pod kojim okolnostima mogu biti otkriveni. Aktuelna verzija naše Politike privatnosti objavljena je na ovom veb sajtu. Smatramo da je pravo na zaštitu ličnih podataka osnovna obaveza društva ITS AD, tako da ćemo koristiti i uložiti sva potrebna sredstva i napore kako bismo obrađivali Vaše podatke u potpunosti u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 ("Opšta uredba EU o zaštiti podataka" ili "OUZP") i bilo kojim drugim propisom Republike Bugarske koji se primenjuje. Pošto je jedan od osnovnih principa ovog pravnog okvira transparentnost, mi smo pripremili ovaj dokument pomoću kojeg želimo da Vas informišemo o načinu na koji prikupljamo, koristimo, prenosimo i štitimo Vaše lične podatke kada stupate u interakciju sa nama u vezi sa proizvodima i uslugama, uključujući preko našeg veb sajta ili preko mobilnih aplikacija.

Zadržavamo pravo da periodično ažuriramo i dopunjavamo ovu Politiku privatnosti kako bi odražavala bilo kakve promene u načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke ili promene u vašim zakonskim zahtevima. U slučaju takvih izmena, mi objavljujemo izmenjenu verziju Politike privatnosti na našoj veb stranici i stoga ljubazno vas molimo da povremeno proveravate njen sadržaj.

Ko smo mi i kako nas kontaktirati?

Intelligent Traffic Sistems AD (Intelligent Trafic Systems Jsc.) je preduzeće sa sedištem i poslovnom adresom u Bugarskoj, Sofija, ul. Opalchenska 109, prizemlje sa sa adresom za prijem pošte u Republici Bugarskoj, Sofija, ul. Opalchenska 109, prizemlje, jedinstveni identifikacioni broj 201988199 i identifikacioni broj za PDV: BG201988199 (u daljem tekstu: ITS AD). Za namene zakonodavstva u oblasti zaštite podataka, ITS AD je administrator prilikom obrade Vaših ličnih podataka.

U slučaju pitanja vezanih za obradu vaših ličnih podataka, molimo Vas da kontaktirate ovlašćenog lica za zaštitu ličnih podataka na adresu e-pošte info@vinetki.bg ili na adresu Sofija 1233, ul. Opalchenska 109, prizemlje – i navedite sledeći tekst: za ovlašćenog lica za zaštitu ličnih podataka društva ITS AD.

Koje kategorije ličnih podataka obrađujemo

ITS AD obrađuje Vaše lične podatke koje ste nam dostavili popunjavanjem formulara, slanjem upita i poruka na veb sajtu i kada kasnije stupate u kontakt sa nama tokom razmatranja Vaših upita i poruka. Informacije mogu uključivati identifikacione podatke, podatke za kontakt (e-poštu i broj telefona) i druge koji mogu biti potrebni za daljnju obradu Vaših podataka u vezi s korespondencijom.

ITS AD prikuplja Vaše lične podatke direktno od Vas, tako da Vi odlučujete koju vrstu informacija da nam dostavite. Deo informacija koje primamo od Vas je obavezan u svrhu registracije na sajtu društva ITS AD prilikom kreiranja naloga.

ITS AD prikuplja Vaše lične podatke u sledećim slučajevima:

Kada kreirate korisnički nalog na www.vinetki.bg, Vi nam šaljete svoju adresu e-pošte, ime i prezime;

Možete dodati i dodatne informacije na svom nalogu sa platforme društva ITS AD, kao što su: broj mobilnog telefona, fiksni telefonski broj itd.;

Kada obavite kupovinu preko sajta, Vi nam dajete sledeće informacije: željeni proizvod ili uslugu, ime i prezime, adresu za dostavu, podatke za fakturisanje, način plaćanja, broj telefona, podatke o bankovnoj kartici itd. Kupovinu možete obaviti, a da niste registrovani korisnik sajta, u tu svrhu potrebne su najmanje sledeće informacije prilikom kupovine elektronske vinjete: registarska oznaka vozila, nacionalnost registarske oznake, adresa e-pošte.

Kada ste zatražili da dobijete informacije ili pomoć popunjavanjem našeg obrasca za kontakt da bi Vam poslali personalizovani odgovor;

Kada se prijavite za primanje našeg e-biltena;

Kada se prijavite i učestvujete u našim programima, aktivnostima, inicijativama i događajima u svrhu njihovog sprovođenja;

U vezi sa proverom informacija koje ste dostavili radi potvrđivanja Vašeg identiteta i sprečavanja zloupotrebe i kršenja pravila za korišćenje veb sajta;

U toku naše komunikacije o projektima, inicijativama, događajima i drugim aktivnostima koji se objavljuju na veb stranici;

Kada dajete komentare ili nam dostavljate dodatne informacije u odeljku veb sajta koji to dopušta; i

U vezi sa bilo kojim odeljkom veb sajta gde svesno i dobrovoljno dostavljate lične informacije i podatke.

Ukoliko naš sajt to dozvoljava, ako koristite svoj nalog na društvenim mrežama kao što su LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, itd. da biste se prijavili ili na neki drugi način koristili naš veb sajt, mi ćemo imati pristup vašim ličnim podacima koje ste Vi napravili dostupnim na svom nalogu. Pristup tim podacima možete da upravljate preko podešavanja naloga na ovim društvenim mrežama.

Pored navedenih ličnih podataka, ITS AD ima mogućnost prikupljanja i naknadne obrade određenih informacija o Vašem ponašanju prilikom pregledavanja na našem veb sajtu ili korišćenja mobilne aplikacije, da bi personalizovali vaše interese i pripremili ponude koje su prilagođene Vašem nalogu. Pozivamo vas da saznate više o tome, pročitavši poglavlje o obradi u nastavku.

Na našem veb sajtu i mobilnoj aplikaciji možemo da čuvamo i prikupljamo informacije koristeći kolačiće (cookies) i slične tehnologije u skladu sa Politikom kolačića koja je dostupna na sajtu, a koju molimo da pročitate.

Mi ne prikupljamo ili na drugi način obrađujemo osetljive podatke koji su uključeni u posebne kategorije ličnih podataka u Opštoj uredbi o zaštiti podataka.

Koje su svrhe i osnov obrade vaših ličnih podataka?

Mi ćemo koristiti Vaše lične podatke u sledeće svrhe:

Za svrhe kupovine robe i pružanja usluga putem platforme društva ITS AD

Ova opšta svrha može uključivati, tamo gde je to prikladno, sledeće:

Prilikom kreiranja i upravljanja korisničkim nalogom na platformi društva ITS AD;

Prilikom obrade narudžbi, uključujući njihovo primanje i potvrđivanje;

Prilikom rešavanja pitanja vezanih za otkazane narudžbe ili druga pitanja vezana za narudžbe, kupljenu robu ili usluge;

Prilikom ostvarivanja prava na otkaz u skladu sa zakonskim odredbama i Opštim uslovima;

Prilikom povraćaja uplata za proizvode u skladu sa zakonskim odredbama;

Kao odgovor na Vaša pitanja;

Prilikom slanja informacija o različitim funkcionalnostima našeg veb sajta ili vesti;

Da bi Vas obavestili o promenama u našim politikama i dokumentima i da bi personalizovali komunikaciju sa vama;

Prilikom slanja informacionih biltena, pisama, poziva na događaje i informacija o programima, inicijativama, aktivnostima i projektima putem e-pošte ili na drugi način; zbog registracije za događaj ili učešće u programu;

Zbog optimizacije ili poboljšanja naših inicijativa i aktivnosti i za svrhe istraživanja i razvoja našeg poslovanje;

Za svrhe otkrivanja, istrage i sprečavanja radnji koje bi mogle biti suprotne našim pravilima ili nezakonite.

Pružanje bolje usluge

ITS AD može prikupljati vaše lične podatke prilikom popunjavanja upitnika o zadovoljstvu s kupljenom robom i uslugama nakon završetka narudžbe ili neposredno provedeni, ili uz pomoć partnera, ispitivanja i istraživanja tržišta.

Direktni marketing

U slučaju da ste dali pristanak za primanje komercijalnih poruka, ITS AD će prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke u svrhu slanja ponuda za proizvode/usluge za koje ste zainteresovani. U tom smislu, možemo vam poslati komercijalne poruke putem sledećih kanala elektroničke komunikacije (e-mail, SMS itd.) koji sadrže opšte i tematske informacije, informacije o proizvodima koji nadopunjuju proizvode koje ste kupili, informacije o proizvodima koji su dodati u sekciju "Lista želja", ili ako ste ispoljili interes za njihovu kupovinu, i druge poslovne komunikacije kao što su istraživanja tržišta i ankete o mišljenju potrošača, a mi možemo pružiti personalizovane preporuke na veb sajtu i mobilnoj aplikaciji. Da bismo vam pružili informacije koje vas zanimaju, možemo da koristimo određene informacije o Vašem ponašanju kao kupca (na primer, razgledane proizvode / proizvode koje ste dodali na listu želja / kupljene proizvode) da bismo kreirali profil.

Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak za primanje komercijalnih poruka na sledeći način:

promenite podešavanja Vašeg korisničkog naloga;

koristite vezu "Odjavi se" u porukama koje primate od nas; ili

kontaktirajte ITS AD koristeći gore navedene kontakt podatke.

Šta je osnov obrade Vaših ličnih podataka?

Legitiman interes – obrada Vaših podataka je neophodna da bi smo ispunili naše obaveze prema važećem zakonu. Postoje slučajevi u kojima koristimo ili prenosimo informacije kako bismo zaštitili svoja prava i naše poslovanje. Oni mogu da uključuju:

mere za zaštitu veb sajta i korisnika platforme društva ITS AD od kiber napada;

mere za sprečavanje i otkrivanje pokušaja prevare, uključujući prenos informacija nadležnim javnim organima;

mere za upravljanje raznim drugim rizicima.

Glavni razlog za ovakvu vrstu obrade je naš legitimni interes da zaštitimo naše poslovanje, pri čemu jamčimo da sve mere koje preduzmemo osiguravaju ravnotežu između naših interesa i Vaših osnovnih prava i sloboda.

Pored toga, u nekim se slučajevima obrada koju vršimo zasniva na zakonskim odredbama, kao što je obaveza zaštite robe i vrednosti koja je propisana važećem zakonodavstvu u tom pogledu.

Vaš pristanak – računamo na Vaš pristanak da Vam šaljemo naš info bilten i da Vas informišemo i uključujemo u razne inicijative i druge događaje vezane za naše projekte i programe, kako bismo podelili Vaše podatke sa našim partnerima i da vas obaveštavamo o promenama u našoj organizaciji i poslovanju.

Koliko vremena čuvamo vaše lične podatke?

Po pravilu, vaše lične podatke čuvamo dok imate korisnički nalog na platformi društva IST AD, za vreme koje je potrebno za izvršenje specifične svrhe obrade ili koje je zakonski propisano. Vi u svakom trenutku možete zatražiti da izbrišemo određene podatke ili da zatvorimo Vaš korisnički nalog i mi ćemo udovoljiti tom zahtevu, zadržavši određene informacije, čak i nakon zatvaranja naloga, kada to zahtevaju važeći propisi ili legitimni interesi.

Kome šaljemo Vaše lične podatke?

U zavisnosti od slučaja, možemo preneti ili omogućiti pristup nekim od vaših ličnih podataka sledećim kategorijama primalaca:

društva u grupi društava kojoj pripada ITS AD;

partneri platforme društva ITS AD;

pružaoci kurirskih usluga;

pružaoci platnih/bankarskih usluga;

pružaoci usluga marketinga/telemarketinga;

pružaoci usluga istraživanja tržišta;

•osiguravajuća društva;

pružaoci IT usluga;

druge kompanije sa kojima možemo razviti zajedničke programe za plasiranje naših proizvoda i usluga.

Ako smo zakonski obavezani ili ako je to neophodno radi zaštite naših legitimnih interesa, možemo otkriti određene lične podatke i javnim organima.

Mi garantujemo da se pristup Vašim podacima od strane trećih strana – subjektima privatnog prava odvija u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka i privatnosti informacija, na osnovu ugovora zaključenih sa njima. Ove kategorije korisnika su zakonski ili ugovorno obavezane da čuvaju privatnost i sigurnost svih Vaših ličnih informacija i podataka. Oni ne smeju koristiti, otkrivati ili menjati ove informacije na bilo koji način, osim u svrhu obavljanja usluga koje dodelimo ili ako to zahteva zakon.

U koje zemlje prenosimo Vaše lične podatke?

Trenutno čuvamo i obrađujemo Vaše lične podatke u Bugarskoj i Austriji. Vaše lične podatke ne prosleđujemo van teritorije Evropske unije.

Međutim, neki od vaših ličnih podataka mogu se preneti na subjekte koji se nalaze unutar ili izvan Evropske unije, uključujući i zemlje za koje Evropska komisija nije priznala adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.

Mi ćemo uvek preduzeti korake kako bismo osigurali da se bilo koji međunarodni prenos ličnih podataka pažljivo vodi u svrhu zaštite Vaših prava i interesa. Prenos podataka dobavljačima usluga i ostalim trećim stranama uvek će biti zaštićen ugovornim obavezama i, gde je to prikladno, drugim garancijama, kao što su na primer standardne ugovorne odredbe koje izdaje Evropska komisija ili certifikacijske sheme, kao što je Zaštita privatnosti između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku koristeći gore navedene kontakt podatke da biste saznali zemlje u koje prenosimo Vaše podatke i zaštitne mere koje primenjujemo u vezi sa ovim prenosom podataka.

Kako štitimo sigurnost Vaših ličnih podataka?

Posvećeni smo obezbeđivanju sigurnosti ličnih podataka sprovođenjem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera uz poštovanje industrijskih standarda.

Vaše podatke čuvamo na bezbednim serverima koristeći najnovije algoritme za šifrovanje i garantujemo čuvanje backup-a.

Mi koristimo uslugu obrade plaćanja BORICA za izvršenje plaćanja. Sve informacije o plaćanju šifrovane su pomoću SSL tehnologije.

Uprkos merama koje primenjujemo da bismo zaštitili vaše lične podatke, svesni smo da, generalno, prenos informacija preko Interneta ili drugih javnih mreža nije potpuno bezbedan i postoji rizik da će podaci biti pregledani i korišćeni od strane neovlašćenih trećih strana. Ne možemo preuzeti odgovornost za ove ranjivosti sistema koji nisu pod našom kontrolom.

Koja su Vaša prava?

Opšta uredba o zaštiti podataka priznaje niz prava u odnosu na Vaše lične podatke. Možete zatražiti pristup Vašim podacima, ispravku grešaka u našim datotekama i/ili uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka. Takođe možete iskoristiti svoje pravo da podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu ili sudu. U zavisnosti od slučaja, vi takođe možete imati pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka, pravo na ograničenje obrada Vaših podataka i pravo na prenosivost podataka.

Više informacija o svakom od ovih prava možete dobiti, pregledavši informacije o svim pravima u nastavku.

Molimo Vas da uzmete u obzir sledeće, ukoliko želite da ostvarite ova prava:

Identitet.Mi smo ozbiljni u pogledu poverljivosti svih zapisa koji sadrže lične podatke. Iz tog razloga, molimo Vas da nam pošaljete svoje zahteve u vezi sa ovim zapisima koristeći svoju e-mail adresu navedenu u Vašem korisničkom nalogu na www.vinetki.bg. U suprotnom, zadržavamo pravo da proverimo Vaš identitet tražeći dodatne informacije za potvrdu Vašeg identiteta.

Naknade. Mi ne naplaćujemo naknadu za ostvarivanje bilo kojih prava u vezi sa Vašim ličnim podacima, osim kada je Vaš zahtev za pristup informacijama neosnovan, više puta ili nepotrebno ponovljen, u takvom slučaju ćemo naplatiti razumnu naknadu. Obavestićemo vas o svim primenjivim naknadama pre razmatranja Vašeg zahteva.

Vreme za odgovor. Planiramo odgovoriti na sve valjane zahteve u roku od četrnaest kalendarskih dana, osim kada je zahtev posebno složen ili ako ste podneli više zahteva, u takvom slučaju ćemo odgovoriti u roku od najviše mesec dana. Obavestićemo Vas ako nam treba više od mesec dana. Može da Vas zamolimo da nam kažete tačno šta želite ili zbog čega ste zabrinuti. Tako ćete nam pomoći da reagujemo brže i da skratimo vreme za odgovor na Vaš zahtev.

Prava trećih strana. Neće biti potrebno da odgovaramo na zahtev, ako on negativno utiče na prava i slobode drugih subjekata informacija.

Prava trećih strana. Možete da dobijete informacije o tome kakve lične podatke u vezi sa Vama obrađujemo, o izvoru podataka, za koje su svrhe korišćeni podaci te o trećim stranama kojima su podaci prosleđeni. Možete u svakom trenutku zatražiti ispravku netačnih ili nepotpunih ličnih podataka.

Pravo na brisanje podataka (pravo "zaborava").Možete zahtevati da budu Vaši lični podaci izbrisani u slučaju postojanja konkretnih okolnosti: (i) lični podaci više nisu potrebni za svrhe zbog kojih su prikupljeni, (ii) pristanak za obradu koji je bio osnov obrade podataka je povučen i ne postoji drugi pravni osnov za dalju obradu, (iii) obrada je nezakonita, ili (iv) lični podaci se moraju izbrisati u izvršenju zakonske obaveze koja se primenjuje na nas. Može da ne uzmemo u obzir Vaš zahtev, ukoliko je obrada potrebna u druge svrhe, uključujući zakonske obaveze.

Možete da nas kontaktirate koristeći dole navedene kontakt podatke da biste dobili više informacija o brisanju Vaših ličnih podataka.

Pravo na prigovor. Možete da izrazite prigovor protiv obrade Vaših ličnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade. Možete zahtevati da bude obrada ličnih podataka ograničena, ako (i) smatrate da su Vaši lični podaci netačni, kako bi proverili njihovu tačnost, ili (ii) smatrate da je obrada suprotna propisima, ali ne želite da budu Vaši podaci izbrisani, ili (iii) ste izrazili prigovor protiv obrade podataka, ili (iv) smatrate da Vaši podaci više nisu nam potrebni, ali Vi ih tražite zbog utvrđivanja, ostvarenja ili zaštite pravnih zahteva.

Pravo na povlačenje pristanka. Ako u bilo kom periodu ste dali pristanak za obradu Vaših ličnih podataka za određene svrhe, uvek možete povući ovaj pristanak za dalju obradu.

Možete u bilo kom trenutku da povučete pristanak koji ste dali za primanje našeg biltena ili informacija o našim inicijativama ili projektima tako da nas kontaktirate koristeći gore navedene kontakt podatke.

Molimo da uzmete u obzir da povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade Vaših ličnih podataka na temelju drugog valjanog pravnog osnova i na zakonitost obrade na temelju datog pristanka pre njegovog povlačenja.

Pravo na prenosivost podataka. U određenim slučajevima imate pravo da dobijete Vaše lične podatke koje ste nam dostavili i eventualno da zatražite da prenesemo ove podatke neposredno drugom administratoru, kada je to tehnički izvodivo.

Pravo na žalbu. Ako smatrate da je obrada Vaših ličnih podataka nezakonita, možete da podnesete žalbu Komisiji za zaštitu ličnih podataka: https://www.cpdp.bg

Kontaktirajte nas

Podsećamo Vas da u bilo kom vremenu možete kontaktirati ovlašćenog lica za zaštitu ličnih podataka društva ITS AD, poslavši mu svoj zahtev na neki od sledećih načina: na adresu e-pošte: info@vinetki.bg ili putem obične pošte ili kurirske službe na adresu: Sofija 1233, ul. Opalchenska 109, prizemlje uz navod: za ovlašćenog lica za zaštitu ličnih podataka društva ITS AD. Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi sa pridržavanjem odredbi ove Politike privatnosti od strane društva ITS AD ili ako želite dati preporuku ili komentar u odnosu na poboljšanje kvaliteta naše Politike privatnosti, kontaktirajte nas koristeći gore navedene kontakt podatke.

Mi koristimo "kolačiće"

"Kolačići" nam pomažu u pružanju naših usluga. Korišćenjem naših usluga slažete se da možemo koristiti "kolačiće".

English