Обща Информация

Какво е електронна винетка?

Това е електронен документ по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЕДЕУУ (Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги). Електронната винетка удостоверява заплащането на винетна такса за ползване на платената пътна мрежа в Република България за определен период от време. Тя има уникален идентификационен номер и съдържа данни за регистрационния номер на пътното превозно средство, държавата, в която е регистрирано, неговата категория, датата на заплащане на таксата и периода на валидност.

Контролът за наличие на валидна електронна винетка се осъществява чрез засичане на регистрационните номера с мобилни и стационарни камери.

Oт 01 януари 2019 г. влиза в сила електронната винетка за всички автомобили, която удостоверява наличието на платена такса за ползване на платената пътна мрежа в Република България.

Винетните стикери със срок на валидност след 31.01.2019г., остават в сила до изтичане на валидността им. Конвертирането на винетния стикер в електронна винетка не е задължително. При проверка е необходимо да представите валиден стикер, коректно перфориран и залепен на челното стъкло.

Как се купува електронна винетка?

Електронната винетката за платена такса може да бъде закупена от собственика или ползвателя на пътното превозно средство или от всяко трето лице, което разполага с необходимите данни, посочени по-горе.

Кой трябва да има закупена електронна винетка?

Електронна винетка трябва да притежават всички посочени по-долу категории МПС:

 • Категория 1 (Тежкотоварен автомобил)

  Тежкотоварни автомобили, строителни машини, колесни трактори и други, които са с 2 и повече оси и с техническа допустима максимална маса 12 или повече тона;

 • Категория 2 (Тежкотоварен автомобил и автобус)

  Тежкотоварни автомобили, които са с 2 оси и/или които имат максимално допустима маса до 12 тона, както и ППС, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача (автобуси);

 • ВАЖНО!

  Тежкотоварните автомобили между > 3,5 тона и < 12 тона са задължени да закупят допълнителна електронна винетка от същата категория за прикаченото ремарке. Автобусите (с повече от 9 места, включително мястото на водача), са освободени от заплащане на допълнителна електронна винетка за ремарке.

 • Категория 3 (Лек автомобил)

  ППС с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона, в това число:

  • - ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 места за сядане;
  • - ППС предназначени за превоз на товари;
  • - ППС предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, както и ППС с повишена проходимост.
 • ВАЖНО! Считано от 01.01.2019г., когато ППС от Категория 3 е с прикачено ремарке/каравана и общата допустима техническа маса на компoзицията надвишава 3.5 тона, собственикът/ползвателят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса за същата категория превозно средство с прикачено ремарке (Категория 3).

Какви са периодите на валидност на електронните винетки?

 • - За Категория 1 и 2 – дневна, седмична и месечна;
 • - За Категория 3 – уикенд*, седмична, месечна, тримесечна, годишна.

*ВАЖНО! Уикенд винетката е с фиксирана валидност: петък 12:00ч – неделя 23:59ч.

ВАЖНО!

Началната дата на валидност на електронната винетка не може да бъде по-късно от 30 дни, считано от датата на закупуването й.

Какви данни се въвеждат при закупуване на електронна винетка?

При закупуване на електронна винетка, купувачът въвежда регистрационен номер на ППС, държавата на регистрация, категорията му, емисионният клас (за Категории 1 и 2) и избира периода на валидност.

Собственикът, ползвателят и/или третото лице – купувач, носят отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на ППС, държавата на регистрация, категорията му или периода на валидност на винетната такса. В този случай се счита, че за съответното ППС не е заплатена дължимата такса, след като информацията вече е подадена с неправилно декларирани данни.

ВАЖНО!

При неправилно въведени данни и активирана електронна винетка, заплатените суми не подлежат на възстановяване.

TollPass APP
Бърз достъп до всички пътни такси и тол услуги


Лесна покупка на електронни винетки. Проследяване в реално време на избрания маршрут. Бързо зареждане на баланс по договор. Проверка и плащане на нарушения.

Ние използваме "бисквитки"

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки".

English