OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA sajta www.vinetki.bg

1. PREDMET

Dobrodošli u online prodavnicu www.vinetki.bg!

Www.vinetki.bg je online prodavnica koja omogućava kupovinu elektronskih vinjeta, kao i drugih roba i usluga korisnicima koji su se registrovali na sajtu popunjavanjem obrasca za registraciju i saglasnosti sa ovim Opštim uslovima i korisnicima bez registracije.

Ovi se uslovi korišćenja odnose isključivo i samo na krajnje korisnike proizvoda koje nudi online prodavnica. Krajnji korisnik ima obavezu da poštuje tajnost podataka koje dostavi online prodavnici www.vinetki.bg, kao što su lozinke, korisničko ime i drugi podaci, ako ih ima. Koristeći usluge ove internet stranice, korisnik pretpostavlja da u internet okruženju, iako je u velikoj meri sigurno, može doći do prekida u održavanju pružanih usluga koji su izvan kontrole prodavca na online prodavnici, tako da isti ne snosi odgovornost za gubitak bilo kojih podataka u rezultatu takvog prekida.

Korišćenjem online prodavnice www.vinetki.bg Vi pristajete na Uslove korišćenja iste. Molimo vas da se redovno informišete o promenama u Opštim uslovima koji će biti objavljeni u online prodavnici i ako se pojave pitanja i/ili komentari u vezi sa korišćenjem našeg sajta, pošaljite nam poruku na adresu e-pošte: info@vinetki.bg ili nas pozovite na *5500 ili 0884 00 55 00.

Prilikom davanja svoje e-pošte i prihvaćanja naših opštih uslova korišćenja online prodavnice, Vi možete dati svoj pristanak na primanje personalizovanih poruka koje sadrže najnovije ponude i predloge objavljeni u našoj online prodavnici.

2. INFORMACIJE O PRODAVCU

 • 2.1. Intelligent Traffic Systems AD je društvo sa sedištem i poslovnom adresom u Republici Bugarskoj, Sofija, ul. Opalchenska 109, prizemlje, sa adresom za prijem pošte u Republici Bugarskoj, Sofija, ul. Opalchenska 109, prizemlje, upisano u Privredni registar Agencije za upise pod jedinstvenim identifikacionim brojem 201988199 i identifikacionim brojem za PDV BG201988199, koje je vlasnik zaštitnog znaka "vinetki.bg"
 • 2.2. Intelligent Traffic Systems AD upravlja online prodavnicom www.vinetki.bg, u obliku internet sajta www.vinetki.bg, i mobilnu aplikaciju www.vinetki.bg.
 • 2.3. Društvo Intelligent Traffic Systems AD možete kontaktirati na navedenoj adresi, broju telefona 0884 00 55 00, *5500 ili na sledećoj adresi e-pošte: info@vinetki.bg. Razgovor prema kontakt brojevima se naplaćuje po ceni Vašeg tarifnog plana. Više informacija možete naći u odeljku "Kontaktirajte nas".
 • 2.4 Prodavac na online prodavnici www.vinetki.bg može biti bilo koje treće lice ili partner kome je Intelligent Traffic Sistems AD dodelio prava na prodaju nuđenih proizvoda i usluga.

3. DEFINICIJE

 • 3.1. "Platforma" – online prodavnica www.vinetki.bg i mobilna aplikacija www.vinetki.bg.
 • 3.2. "Prodavac" – Intelligent Traffic Sistems AD, u daljem tekstu ITS AD, ili bilo koje treće lice ili partner kome je ITS AD dodelio pravo da nudi i prodaje proizvode i usluge koje se nude preko Platforme.
 • 3.3. "Klijent", "Korisnik" ili "Kupac" – punoletno fizičko lice, pravno lice, ili druga pravna organizacija, koje može kreirati korisnički nalog na Platformi i sklopiti ugovor o prodaji na daljinu putem Platforme za elektronsku trgovinu www.vinetki.bg sa društvom ITS AD.
 • 3.4. "Internet sajt" – online prodavnica koja se hostuje na veb adresi www.vinetki.bg i njene poddomene;
 • 3.5. "Veb-pregledač" – softverska aplikacija koja se koristi za reprodukciju dokumenata sa hipermedijom i veb-navigacijom (veb-sajt), prikazivanje i interakciju sa tekstom, slikama, video zapisima, muzikom, igrama i drugim informacijama.
 • 3.6. "Internet stranica" – poseban deo veb-sajta.
 • 3.7. "Interfejs" – kombinacija grafičkih objekata povezanih sa programskim kodom preko kojeg Klijent/Korisnik/Kupac komunicira sa internet sajtom na način koji je njemu dostupan.
 • 3.8. "Hiperveza" – veza označena na određenoj veb stranici koja omogućava automatsko prosleđivanje na drugu veb stranicu, informacioni resurs ili objekt putem standardiziranih protokola.
 • 3.9. "IP adresa" ("IP address") – jedinstveni identifikacioni broj koji povezuje računar, internet stranica ili resurs Klijenta/Korisnika/Kupca na način koji omogućava njegovu lokalizaciju na globalnoj Internet mreži.
 • 3.10. "Korisnički nalog" – deo Platforme kreiran unosom korisničkog imena i lozinke koji omogućava Klijentu/Korisniku/Kupcu da kupuje, a sadrži informacije o Klijentu/Korisniku/Kupcu i istoriji nekih njegovih akcija na Platformi (Kupovine, poreske fakture, račune itd.). Klijent/Korisnik/Kupac snosi odgovornost i brine o tome da su sve potrebne informacije, unete u korisnički nalog, tačne, potpune i ažurirane.
 • 3.11. "Korisničko ime" – izabran od strane Klijenta/Korisnika/Kupca jedinstvena šifra sastavljena od slova, brojeva i znakova preko koje se isti individualizuje u odnosima sa društvom ITS AD;
 • 3.12. "Lozinka" – šifra sastavljena od slova, brojeva i znakova koja zajedno sa korisničkim imenom individualizuje Klijenta/Korisnika/Kupca i koja, zajedno sa korisničkim imenom, služi za pristup njegovom korisničkom nalogu.
 • 3.13. Odeljak "Lista želja/Korpa" – dinamička sekcija u korisničkom nalogu koja omogućava Klijentu/Korisniku/Kupcu da doda Robu ili Usluge koje želi da kupi u trenutku dodavanja ili u kasnije; u slučaju da roba i usluge nisu kupljene u vreme njihovog dodavanja, Klijent/Korisnik/Kupac može koristiti uslugu društva ITS AD za praćenje Roba i Usluga primanjem Komercijalnih poruka koje šalje ITS AD;
 • 3.14. "Roba(-e) ili Usluga(-e) – bilo koji proizvod ili usluga koji se nalazi na Platformi;
 • 3.15. "Kampanja" – bilo koja reklamna poruka namenjena promociji Platforme, brenda vinetki.bg ili određene Robe i/ili Usluga koje su dostupne u ograničenim količinama, osim ako je u komercijalnoj poruci izričito navedeno drugačije, za određeni vremenski period koji je Prodavac naveo.
 • 3.16. "Ugovor" – predstavlja ugovor sklopljen na daljinu između Prodavca i Klijenta/Korisnika/Kupca Robe i/ili Usluga preko Platforme, čiji su sastavni deo ovi Opšti uslovi korišćenja Platforme.
 • 3.17. "Sadržaj":
  • sve informacije na Platformi dostupne putem internet veze i upotrebom uređaja povezanog na internet;
  • sadržaj bilo koje poruke Klijenta/Korisnika/Kupca društvu ITS AD i/ili poslane elektronskim sredstvima i/ili bilo kojim drugim dostupnim sredstvima komunikacije;
  • bilo koje informacije koje je zaposlenik/saradnik društva ITS AD na bilo koji način dostavio Klijentu/Korisniku/Kupcu elektronskim ili drugim sredstvima daljinskog prenosa;
  • informacije koje se odnose na Robu i/ili Usluge i/ili tarife koje Prodavac primenjuje u određenom vremenskom periodu;
  • informacije koje se odnose na Klijenta/Korisnika/Kupca a koje su vezane na Robu i/ili Usluge i/ili tarife koje primenjuju treća lica sa kojima Prodavac ima zaključene ugovore o partnerstvu;
  • informacije o Prodavcu.
 • 3.18. "Komercijalne poruke" – bilo koja vrsta poruka poslatih putem elektronskih komunikacionih kanala (kao što su e-pošta, SMS, push mobilnog uređaja/veb push itd.) koje sadrže opšte i tematske informacije, informacije o Robi i Uslugama i druge komercijalne poruke poput istraživanja tržišta i potrošača.
 • 3.19. "Specifikacije" – sve karakteristike i/ili opisi Robe i Usluga kao što su navedeni u njihovom opisu.
 • 3.20. "Pitanje" – oblik obraćanja Klijenata/Kupaca/Korisnika Prodavcu u cilju dobijanja informacija o određenoj Robi ili Uslugama Platforme.
 • 3.21. "Odgovor" – informacije u pisanom ili elektronskom obliku koje se prosleđuju Klijentu/Korisniku/Kupcu koji je postavio pitanje preko Platforme.
 • 3.22. "Vinjeta i elektronske vinjete" – Vinjeta daje pravo vozilu koje ispunjava uslove iz čl. 10(a) st. 7 Zakona o putevima da koristi mrežu puteva sa naplatom putarine u određenom vremenskom periodu.
 • 3.23. "Elektronska vinjeta ili eVinjeta" – je elektronski dokument u smislu člana 3. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu i uslugama elektronske identifikacije koji potvrđuje uplatu vinjete. Elektronska vinjeta sadrži jedinstveni identifikacioni broj, podatke o registarskoj oznaci vozila, zemlji u kojoj je registrovano, kategoriji vozila, datumu plaćanja naknade i periodu važenja. Vinjete se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada koje naplaćuje Agencija za putnu infrastrukturu i prema njihovom periodu važenja.
 • 3.24. "Zlonamerne radnje" – radnje ili propuštanja radnje koje narušavaju Internet-etiku ili štete osobama povezanim na Internet ili povezanim mrežama, slanje neželjene pošte (neželjene komercijalne poruke, SPAM), pristupanje resursima tuđim pravima i lozinkama, korišćenje grešaka u sistemima radi sopstvene koristi ili dobijanja informacija (HACK), obavljanje radnji koje se mogu kvalifikovati kao industrijska špijunaža ili sabotaža, oštećenje ili uništavanje sistema ili niza informacija (CRACK), slanje "trojanskih konja" ili izazivanje instalacije virusa ili sistema za daljinsko upravljanje, narušavanje normalnog rada drugih korisnika Interneta i povezanih mreža, obavljanje bilo kojih radnji koje se mogu kvalifikovati kao krivično delo ili prekršaj prema bugarskom zakonodavstvu ili drugom primenjivom zakonu.
 • 3.25. "Viša sila" – nepredviđene u trenutku sklapanja ugovora okolnosti izvanredne prirode koje objektivno onemogućavaju dostavu robe ili usluga.

4. OPŠTE ODREDBE

 • 4.1. Opšti uslovi društva ITS AD obvezuju sve Klijente/Korisnike/Kupce Platforme.
 • 4.2. Svako korišćenje Platforme znači da ste se pažljivo upoznali sa opštim uslovima korišćenja Platforme i da prihvatate obavezu da ih bezuslovno poštujete.
 • 4.3. ITS AD zadržava pravo da periodično ažurira i modifikuje Opšte uslove Platforme, kako bi odražavali sve promene u načinu funkcionisanja veb sajta i uslovima ili bilo kakve izmene u zakonskim zahtevima. "Izmenjeni opšti uslovi se primenjuju na Klijente/Korisnike/Kupce od trenutka kada su objavljeni na Platformi. U slučaju takve promene mi ćemo objaviti na Platformi izmenjenu verziju naših opštih uslova, zbog čega vas molimo da se povremeno i redovno informišete o novim verzijama opštih uslova i periodično da pregledavate njihov sadržaj. Za svaku transakciju izvršenu preko Platforme, primenjuju se opšti uslovi koji su bili na snazi u vreme zaključenja ugovora o prodaji na daljinu između Klijenta/Korisnika/Kupca i Prodavca.
 • 4.4. Ukoliko se uspostavi da je bilo koja odredba ovih opštih uslova za korišćenje Platforme ništava ili neprimenjiva, bez obzira na razlog za to, to neće uzrokovati ništavost ili neprimenjivost ostalih odredbi, a ništava odredba će se odredba zameniti važećom prema važećem bugarskom zakonodavstvu.
 • 4.5. ITS AD ulaže velike napore da održava tačnost informacija predstavljenih na Platformi. Uprkos tome, ne može se isključiti mogućnost pojave tehničkih grešaka i/ili propusta u ovim informacijama, za koje ITS AD nije odgovoran.
 • 4.6. Ugovor o prodaji na daljinu (Ugovor) na osnovu kojeg Klijent/Korisnik/Kupac kupuje robu/usluge koristeći platformu koju pruža ITS AD, razlikuje se od ovih opštih uslova, a prilikom izvršenja elektronske izjave o zaključenju Ugovora o kupoprodaji na daljini Klijent/Korisnik/Kupac se slaže kako sa ovim Opštim uslovima, tako i sa sadržajem Ugovora.
 • 4.7. ITS AD održava Platformu u svojstvu vlasnika platforme, au određenim slučajevima nije stranka u ugovorima o prodaji na daljinu kada ugovore sklapaju partneri društva ITS AD koji koriste Platformu, društvo
  ITS AD nije odgovorno u sledećim slučajevima:
  • - Za štete prouzrokovane nepravilnim ponašanjem partnera koji dostavljaju robu/usluge preko Sajta u vlasništvu društva ITS AD;
  • - Za eventualne neispravnosti i/ili drugu odgovornost po osnovu reklamacije i/ili zakona u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača u odnosu na robu kupljenu od strane Klijenata/Korisnika/Kupaca preko Sajta, takođe, ako bilo koji uslovi ili cene u bilo kojoj ponudi objavljenoj na Sajtu od strane partnera društva ITS AD se pokažu netačnima ili obmanjujućima;
  • - za kršenje autorskih i srodnih prava putem nameštanja materijala koji podležu ovim pravima, dostavljenih od strane partnera društva ITS AD koji nude robu/usluge preko sajta u vlasništvu ITS-a;
  • - za štete prouzrokovane od strane drugih sajtova koji su dostupni preko hiperveza/banera postavljenih na Sajtu;
  • - za sve štete prouzrokovane Klijentima/Korisnicima/Kupcima prilikom pružanja usluge, osim za namerno izazvanu štetu (od strane zaposlenih u društvu ITS AD);
  • - U slučaju da Klijent/Korisnik/Kupac zaboravi da odloguje svoj Korisnički na računaru ili na bilo koji drugi način dozvoli i/ili dopusti da ga koriste treće strane koje su zloupotrebile njegovu registraciju;
  • - Za štete koje su nastale zbog nemogućnosti ili prekida pristupa sajtu koji ne zavise od njegove ekipe.
 • 4.8. Korisničko ime sa kojim se Klijent/Korisnik/Kupac registruje ne daje mu nikakva druga prava osim prava na korišćenje konkretnog korisničkog imena u informacionom sistemu društva ITS AD. Kada Korisnik promeni svoje korisničko ime, ITS AD ne proverava i ne prihvata odgovornost za istinitost novog korisničkog imena, za to da li ono utiče na prava trećih lica, a naročito na pravo na ime ili druga lična prava, pravo na poslovno ime (firmu), prava na zaštitni znak ili druga prava intelektualne svojine.
 • 4.9. Klijent/Korisnik/Kupac se prilikom korišćenja omogućenog pristupa platformi obavezuje: da će se pridržavati bugarskog zakonodavstva, važećih stranih zakona, ovih Opštih uslova, Internet etike, pravila morala i dobrih običaja, da neće kršiti bilo koja materijalna ili nematerijalna prava trećih lica, uključujući prava intelektualne svojine; da će odmah obavestiti ITS AD o svakom slučaju izvršene ili utvrđene povrede; da neće ometati ispravan rad sistema, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće: da ne ometa postupak identifikacije drugog korisnika, da ne vrši pristup izvan okvira njemu dodeljenog, da ne ometa ili sprečava pristup, odnosno pouzdanosti ili kvalitet dodeljenog pristupa, i ne koristi ga na način koji uzrokuje otkaz njegovog korišćenja; da ne preuzima pomoću tehničkih sredstava ili na tehnički način informacione resurse ili delove informacionih resursa koji pripadaju bazama podataka koji se nalaze na Sajtu i da stoga ne stvaraj sopstvenu bazu podataka u elektronskom ili drugom obliku; da se ne predstavlja kao drugo lice ili da na drugi način obmane treće osobe u pogledu njegovog identiteta ili pripadnosti određenoj grupi ljudi; da ne vrši zlonamerna dela u smislu ovih Opštih uslova.
 • 4.10. Svaki od partnera društva ITS AD i registrovani Klijenti/Korisnici/Kupci Sajta – potencijalni kupci promovisane robe/usluga, sam za sebe, ovlašćuje ITS AD: preko informacione platforme koju održava, da pregovara; i/ili, ako ITS AD to želi, da zaključuje i da registruje zaključene ugovore između partnera društva ITS AD i Klijenata/Korisnika/Kupaca robe/usluga; uključujući u ime vlastodavca, bez naplate naknade da prima i prosleđuje izvršena plaćanja po ugovorima o kupovini robe/usluga na daljinu, zaključenim između konkretnog trgovca i korisnika, uz avansno plaćanje ili plaćanje cene robe pouzećem ili putem platnog sistema.
 • 4.11. Klijenti/Korisnici/Kupci mogu koristiti sve usluge koje se nude na Sajtu za lične, neprofitne svrhe i pod uslovom da se ne krše autorska prava društva ITS AD ili trećih lica koja su direktno ili indirektno povezana sa materijalima na Sajtu. Osim ako nije izričito dogovoreno, Korisnik ne sme reproducirati, menjati, brisati, objavljivati, distribuirati i na drugi način otkrivati informacione resurse objavljene na Sajtu društva ITS AD.
 • 4.12. ITS AD zadržava pravo da trećim licima dodeli prava na objavljivanje materijala i drugih informacija objavljenih na Sajtu na osnovu naknadno zaključenog pisanog ugovora koji reguliše pravni odnos između ITS AD i osobe koja objavljuje informacije.
 • 4.13. Prilikom kupovine robe koja je predmet autorskih i/ili patentnih prava, ITS AD ne dodeljuje nikakva dodatna prava na korišćenje i distribuciju osim eksplicitno navedenih prava i/ili licenci za robu.
 • 4.14. Sve robe i usluge kupljene preko informacione platforme koju održava ITS AD, podležu zaštiti u skladu sa Zakonom o zaštiti autorskih i srodnih prava i dostavljaju se Klijentima/ Korisnicima/ Kupcima u njihovom izvornom obliku bez ikakve intervencije od strane ITS AD i shodno licencama i pravima distribucije koja su dodeljena za Republiku Bugarsku.
 • 4.15. Linkovi na Sajtu ka drugim sajtovima u vlasništvu trećih strana su objavljeni radi udobnosti Klijenata/Korisnika/Kupaca. Prilikom korišćenja takvog linka, Klijenti/Korisnici/Kupci ne koriste uslugu koju pruža ITS AD, u odnosu na korišćenje hiperveze izvan Sajta pa se ne primenjuju ovi Opšti uslovi.
 • 4.16. ITS AD nije odgovoran za informacije i/ili sadržaj drugih sajtova u vlasništvu trećih strana, tako da ne nameće niti preporučuje upotrebu ovih sajtova ili informacije objavljene na njima. Potencijalne rizike povezane sa upotrebom takvih sajtova snose Klijenti/Korisnici/Kupci.

5. ZAKLJUČENJE UGOVORA

 • 5.1. Klijent/Korisnik/Kupac izjavljuje da je spreman da kupi Robu i/ili Uslugu preko Platforme zaključenjem ugovora o kupoprodaji elektronskim putem.
 • 5.2. Prodavac će poslati obaveštenje Klijentu/Korisniku/Kupcu o kupovini izvršenoj u njegovom sistemu. Ovo će obaveštenje Prodavac poslati elektronskim putem (e-poštom) ili telefonom samo u slučajevima kada je Klijent/Korisnik/Kupac odabrao opciju da izvrši kupovinu nakon registracije. ITS AD nije odgovoran za informisanje Klijenta/Korisnika/Kupca u slučaju da isti nije dostavio e-mail ili kontakt telefon.
 • 5.3. Prodavac ima pravo da ne isporuči deo ili svu Robu ili da ne izvrši deo ili sve Usluge po Narudžbi iz niza objektivnih razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na iscrpljenost zaliha. U svakom slučaju, Prodavac će obavestiti Kupca putem e-pošte ili telefona.
 • 5.4. Ugovor o kupoprodaji zaključen između Kupca i Prodavca sastoji se od ovih Opštih uslova i svih dodatnih ugovora između Prodavca i Kupca.

6. POLITIKA ONLINE PRODAJE

 • 6.1. Pristup Platformi radi kupovine je dozvoljen svakom Klijentu/Korisniku/Kupcu, bez obzira da li je isti registrovan ili ne na Platformi.
 • 6.2. ITS AD zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da ograniči pristup bilo kog Klijenta/Korisnika/Kupca realizaciji Kupovine i/ili bilo kojem od mogućih načina plaćanja, ako smatra da bi to bilo na štetu društva ITS AD na bilo koji način. U takvom slučaju jedino pravo Klijenta/Korisnika/Kupca je da pošalje zvanični pismeni zahtev društvu ITS AD ili elektronski zahtev na e-mail: info@vinetki.bg kako bi bio informisan o razlozima koji su doveli do primene gore navedenih mera. ITS AD nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju je Klijent/Korisnik/Kupac pretrpeo ili može pretrpeti kao rezultat ove odluke, bez obzira na njenu pravilnost ili osnovanost.
 • 6.3. Komunikacija sa Prodavcem može se vršiti direktnim povezivanjem na telefone *5500 i 0884 00 55 00 ili na adrese navedene na Platformi u odeljku "Kontakt".
 • 6.4. Izuzev vinjete/elektronske vinjete koje predstavljaju državnu taksu za korišćenje republičke mreže puteva pa se za njih ne naplaćuje PDV, sve cene Robe i/ili Usluga na Platformi su konačne, navedene su u levima (BGN) sa uključenim PDV-om i svim ostalim porezima ili taksama koji si propisani zakonom.
 • 6.5. Ako roba ima nekoliko modifikacija, na stranici su navedene cene za svaku posebnu modifikaciju. ITS AD ima pravo u bilo koje vreme i bez najave da izvrši izmene u objavljenim proizvodima, uslugama, cenama i drugim karakteristikama robe i smatra se da su Klijenti/Korisnici/Kupci obavešteni o promenama od dana njihovog objavljivanja. Informacije o nekim objavljenim proizvodima može da nisu ažurirane, ali u svakom će slučaju Klijenti/Korisnici/Kupci biti obavešteni pre isporuke, ako pošalju narudžbu preko Sajta pomoću ispunjene online narudžbenice, da na Sajtu nije ažurirana informacija koja se odnosi na naručene proizvode. Deo informacija objavljenih na Sajtu može se odnositi na proizvode, usluge ili programe koji nisu dostupni i trenutno nisu u ponudi.
 • 6.6. ITS AD ima pravo da promeni cene navedene na Sajtu po sopstvenom nahođenju u bilo koje vreme i bez obaveze da unapred obavesti Klijente/Korisnike/Kupce. Klijent/Korisnik/Kupac je obavezan da plati cenu koja je bila navedena na Sajtu u vreme slanja narudžbe, bilo da je ona niža ili viša od ažurirane cene. U slučaju tehničkih grešaka u objavljenim informacijama na Sajtu, zbog kojih se narudžba ne može izvršiti, ITS AD može da odbije izvršenje narudžbe, ne dugujući Klijentu/Korisniku/Kupcu odštetu.
 • 6.7. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve troškove u vezi sa taksama, provizijama ili drugim dodatnim uplatama od strane Klijenta/Korisnika/Kupca ili njegove banke u vezi sa samom transakcijom, ni u slučaju menjanja valuta, koje naplaćuje banka koja je izdala klijentu karticu u slučajevima kada se valuta razlikuje od BGN. Troškovi povezani sa takvim plaćanjima su na teret Klijenta/Korisnika/Kupca. Zato ITS AD svojim klijentima preporučuje da se konsultuju sa svojom bankom o mogućim dodatnim naknadama koje bi im mogle biti naplaćene prilikom online plaćanja ili bankovne transakcije za proizvode koje prodaje ITS AD.
 • 6.8. Klijent/Korisnik/Kupac može platiti vrednost naručene robe prema potvrđenoj narudžbi samo putem bankovne kartice na bankovni račun društva ITS AD koji je naveden na Platformi i tek nakon potvrđivanja prijema uplate i nakon što banka odobri odgovarajući iznos, ITS AD vrši dostavu naručene robe ili aktivaciju elektronskih vinjeta u svoje ime ili u ime i za račun partnera društva ITS AD.
 • 6.9. Kada naručena roba uključuje isporuku robe, ona će se izvršiti u skladu sa načinima i rokovima navedenim na Sajtu. ITS AD zadržava pravo produžiti gore navedene rokove za najviše 7 (sedam) kalendarskih dana bez prethodnog obaveštavanja Klijenata/Korisnika/Kupaca i produžiti rokove za više od 7 (sedam) kalendarskih dana uz prethodnu saglasnost Korisnika koji je zatražio isporuku.
 • 6.10. ITS AD može dodatno zatražiti od Klijenta/Korisnika/Kupca da potvrdi poslatu narudžbu, uključujući putem telefona ili e-maila. U slučaju da Klijent/Korisnik/Kupac odbije da dostavi traženu informaciju od strane ITS AD, odbijanje dostavljanja informacije dovodi do automatskog otkazivanja narudžbe uz naknadno obaveštavanje Korisnika.
 • 6.11. Prodavac nema obavezu da montira i instalira isporučenu robu, ako ona zahteva montažu.
 • 6.12. Prodavac nije odgovoran za kašnjenje u isporuci zbog okolnosti koje ne zavise od Prodavca, kao što je na primer kašnjenje od strane kurira koji vrši dostavu.
 • 6.13. Prilikom dostave, Klijent/Korisnik/Kupac i/ili osoba koju on ovlasti mora pažljivo pregledati robu. Ako se utvrdi bilo kakvo vidljivo spoljašnje oštećenje – eventualna oštećenja, udarci i druga oštećenja utvrđena prilikom dostave, Klijent/Korisnik/Kupac mora potpisati zapisnik o oštećenju u prisustvu kurira koji opisuje konstatovane nedostatke i odmah obavestiti ITS AD pozivom na broj 0884 00 55 00, *5500 ili na sledeću adresu e-pošte: info@vinetki.bg.
 • 6.14. Po prijemu isporučene robe od strane Klijenta/Korisnika/Kupca bez prigovora, ma koji i ma kakav naknadni zahtev po osnovu vidljivih spoljašnjih oštećenja na isporučenoj robi nije osnovan i kao takav ne bi trebalo da bude ispunjen. Ako se ne sastavi i potpiše zapisnik o oštećenju robe u prisustvu kurira po prijemu robe i/ili se odmah ne obavesti društvo ITS AD pozivom na broj 0884 00 55 00, *5500 ili na sledeću adresu e-pošte: info@vinetki.bg, Klijent/Korisnik/Kupac gubi pravo na uklanjanje oštećenja u skladu sa kupoprodajnim ugovorom.
 • 6.15. Ako je prilikom slanja narudžbenice navedena neispravna ili pogrešna adresa, kontakt osoba i/ili broj telefona, ITS AD neće biti odgovoran za netačno izvršenje narudžbe kao rezultat netačnih informacija koje je Klijent/Korisnik/Kupac dostavio.
 • 6.16. Kurir predaje robu Klijentu/Korisniku/Kupcu uz fakturu Prodavca u kompletnom stanju – uz uputstva za upotrebu na bugarskom jeziku, garantni list itd., a prilikom dostave robe Klijent/Korisnik/Kupac ili treće lice koje je on odredio, dužan je da potpiše prateću dokumentaciju i zapisnik o primopredaji na obrascu društva ITS AD. Trećim licem se smatra svako lice na čije ime ne glasi narudžbenica, ali prima robu prilikom dostave na adresu za dostavu koju je naveo Klijent/Korisnik/Kupac. Potpisivanjem prateće dokumentacije, Klijent/Korisnik/Kupac ili treće lice koje je on odredio izjavljuje da je primio robu u gore navedenom kompletnom stanju.
 • 6.17. Nakon prodaje elektronskih vinjeta, njihova aktivacija se vrši nakon potvrđivanja uplate od strane banke kupca. Kupac je odgovoran za unesene podatke, registarsku oznaku, nacionalnost registarske oznake, kategoriju vozila, emisionu klasu i datum početka važenja. U slučaju neispravno unesenih ili deklarisanih podataka, prodavac nije dužan izvršiti povraćaj uplaćenog novca.
 • 6.18. U slučaju da Klijent/Korisnik/Kupac ne bude nađen u roku izvršenja isporuke na navedenoj adresi i/ili nije bio omogućen pristup adresi za dostavu, Prodavac se oslobađa obaveze da isporuči naručenu robu i Klijent/Korisnik/Kupac gubi mogućnost da mu se roba isporuči. U tom slučaju, Klijent/Korisnik/Kupac duguje društvu naknadu troškova dostave koje je društvo imalo u vezi sa pokušajem dostave naručene robe za čiji će iznos Klijent/Korisnik/Kupac biti obavešten od strane društva na dostavljenu adresu e-pošte, pored toga Prodavac ima pravo da jednostrano odbije te troškove od iznosa koji je Klijent/Korisnik/Kupac uplatio za naručenu robu.
 • 6.19. Što se tiče reklamacija i žalbi koje se odnose na kupljenu robu i/ili uslugu, Klijent/Korisnik/Kupac ima mogućnost da to uradi u skladu sa propisanim zakonskim postupkom.

7. ANGAŽOVANJE PODIZVOĐAČA

 • 7.1. Prodavac ima pravo da angažuje podizvođače (partnere, kurirske službe itd.) prilikom ispunjenja svojih obaveza prema ugovoru o kupoprodaji na daljinu koji je zaključen preko Platforme bez potrebe da o tome prethodno obavesti ili pribavi saglasnost Klijenta/Korisnika/Kupca.

8. PRAVO INTELEKTUALNE I INDUSTRIJSKE SVOJINE

 • 8.1. Svi elementi sadržaja sajta, uključujući dizajn, ime domene, zaštitni znak, baze podataka, tekst, crteže, grafike, skice, industrijski dizajn i druge informacije ili elemente su intelektualna svojina u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i geografskim oznakama i Zakonom o industrijskom dizajnu, a intelektualna svojina su društva ITS AD ili su dostupni na korišćenje društvu ITS AD.
 • 8.2. Prava intelektualne svojine za sve predmete intelektualne svojine – materijale, baze podataka i druge resurse koji se nalaze na sajtu zaštićena su shodno Zakona o autorskim i srodnim pravima i/ili Zakona o žigovima i geografskim oznakama pa ih ne sme koristiti bilo koja druga osoba suprotno odredbi važećeg zakonodavstva.
 • 8.3. Svaki Klijent/Korisnik/Kupac se obavezuje da će se prilikom korišćenja Platforme pridržavati bugarskog zakonodavstva, ovih Opštih uslova, prihvatajući i priznajući da ITS AD poseduje sva prava intelektualne svojine, a Korisnik se obavezuje da neće modifikovati, prilagođavati, kopirati, reprodukovati ili na drugi način koristi informacije objavljene na sajtu.
 • 8.4. ITS AD poseduje i zadržava sva prava intelektualne svojine na bilo koji način povezana sa Platformom, bilo da su njegova sopstvena ili dobijena putem ugovornih licenci ili na bilo koji drugi zakonit način.
 • 8.5. Ništa u ugovoru zaključenom između ITS AD i Klijenta/Korisnika/Kupca neće se smatrati ovlašćenjem od strane društva ITS AD da isti kopira, distribuira, objavljuje, stavlja na raspolaganje trećim licima, modifikuje na bilo koji način bilo koji deo Sadržaja, uključujući ali ne ograničavajući se na sadržaj zaštitnih znakova, logotipa, multimedijskog sadržaja Platforme ili opisa Proizvoda ili Usluga na bilo koji način, uključujući i uvođenjem bilo kojeg sadržaja izvan Platforme, uklanjanjem znakova koji ukazuju na vlasništvo društva ITS AD na Sadržaju. Klijent/Korisnik/Kupac ne može prenositi, prodavati, distribuirati materijale stvorene umnožavanjem (kopiranjem), menjanjem ili objavljivanjem Sadržaja, osim uz izričitu saglasnost društva ITS AD.
 • 8.6. Klijent/Korisnik/Kupac može kopirati, prenositi i/ili koristiti Sadržaj samo za lične nekomercijalne svrhe, samo ukoliko to nije u suprotnosti sa odredbama ovog poglavlja ovog dokumenta.
 • 8.7. Samo slanje Klijentu/Korisniku/Kupcu ili upućivanje na Sadržaj ili njegove delove od strane ITS AD neće se smatrati pristankom društva ITS AD koji će omogućiti Klijentu/Korisniku/Kupcu da koristi Sadržaj ili njegove delove u sopstvene svrhe, osim ličnih svrha, bez obzira na sredstvo komunikacije koje koristi ITS AD.
 • 8.8. Zabranjena je svaka upotreba Sadržaja u bilo koju svrhu koja nije izričito dopuštena u ovim Opštim uslovima ili drugoj eksplicitnoj pisanoj saglasnosti društva ITS AD.
 • 8.9. ITS AD ima pravo, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, da ukloni bilo koji sadržaj namešten na sajtu za koji smatra da je suprotan važećim bugarskim zakonima, ovim Opštim uslovima ili pravima i legitimnim interesima trećih lica, da obustavi, ograniči ili promeni usluge koje pruža Klijentu/Korisniku/Kupcu i da podnese prijavu nadležnim državnim organima, ukoliko Klijent/Korisnik/Kupac, prema proceni društva ITS AD, krši odredbe važećeg bugarskog zakonodavstva, ovih Opštih uslova ili prava i legitimne interese trećih lica.
 • 8.10. Ako Klijent/Korisnik/Kupac smatra da materijal koji je objavljen na Sajtu krši bilo koja prava intelektualne svojine, on mora da kontaktira ITS AD na način koji je naveden u odeljku "Kontakti" na naslovnoj strani i da razjasni svoju zabrinutost ili prigovore, u cilju preduzimanja neophodnih mera.

9. KUPOVINA

 • 9.1. Klijent/Korisnik/Kupac može izvršiti kupovinu preko Platforme dodavanjem željene Robe i/ili Usluge u Moju korpu, sledeći korake navedene u Platformi kako bi završio i poslao odgovarajuću Kupovinu.
 • 9.2. Bilo koja Roba i/ili Usluga koja je dodana u sekciju "Lista želja" može se kupiti. Dodavanje Robe i/ili Usluge u sekciju "Lista želja" ne dovodi do realizacije kupovine, dok ne bude plaćena.
 • 9.3. Klijent/Korisnik/Kupac se obavezuje i odgovoran je da su svi podaci, dostavljeni društvu ITS AD u vezi sa Kupovinom, istiniti, potpuni i tačni na dan Kupovine. Minimalno potrebni podaci za kupovinu eVinjete su:
  • - Za teretna vozila Kategorije 1 – registarska oznaka, zemlja registracije, kategorija vozila i emisiona klasa, period važenja eVinjete;
  • - Za teretna vozila Kategorije 2 – registarska oznaka, zemlja registracije, kategorija vozila i emisiona klasa, , period važenja eVinjete;
  • - Za teretna i putnička vozila Kategorije 3 – registarska oznaka, zemlja registracije, kategorija vozila i period važenja eVinjete;
 • 9.4. Realizacijom Kupovine Klijent/Korisnik/Kupac ovlašćuje ITS AD da ga kontaktira na bilo koji mogući način kada je to potrebno u vezi sa izvršenom kupovinom ili zaključenim Ugovorom.
 • 9.5. Prodavac ima pravo da odbije da izvrši (da otkaže) Kupovinu Klijenta/Korisnika/Kupca o čemu će obavestiti Klijenta/Korisnika/Kupca. Otkazivanje kupovine nema za posledicu bilo kakvu odgovornost ili posledičnu odgovornost bilo koje strane u odnosu na drugu u vezi sa kupovinom, a ni jedna od njih ne može tražiti odštetu od druge strane zbog otkazivanja kupovine u sledećim slučajevima:
  • neprihvatanje transakcije od strane banke izdavaoca Klijenta/Korisnika/Kupca prilikom online uplate;
  • izvršenje novčane transakcije koja ne rezultira prenos sredstava na račun Prodavca prilikom online uplate;
  • podaci koje je Klijent/Korisnik/Kupac dostavio na Platformi su nepotpuni i/ili netačni;
  • loša finansijska reputacija Klijenta/Korisnika/Kupca i neizmirene obaveze Klijenta/Korisnika/Kupca prema društvu ITS AD.

10. ROBA/USLUGE ZA KOJE KUPAC NEMA PRAVO NA OTKAZ

 • 10.1. Zbog specifičnosti svoje usluge, ITS AD nudi Klijentima/Korisnicima/Kupcima, u svoje ime i za svoj račun te u ime i za račun partnera društva ITS AD, mogućnost otkazivanja robe kupljene preko Platforme i povraćaja uplate ne kasnije od 14 (četrnaest) dana od dana kupovine robe.
 • 10.2. Da bi ostvario svoje pravo na otkaz, Klijent/Korisnik/Kupac mora da obavesti ITS AD o svom imenu, geografskoj adresi i, ako je dostupan, broju telefona, faksa i adresi e-pošte te o svojoj odluci otkazati ugovor sa nedvosmislenom izjavom (kao što je pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom). Klijent/Korisnik/Kupac može koristiti priloženi standardni obrazac za otkaz, ali to nije obavezno:
  Standardni obrazac za otkaz (popunite i pošaljite ovaj obrazac samo ako želite da otkažete ugovor)


  Primalac

  Intelligent Trafic Systems АD (Intelligent Trafic Systems Jsc.) je društvo sa sedištem i poslovnom adresom u Republici Bugarskoj, Sofija, ul. Opalchenska 109, prizemlje, sa adresom za prijem pošte u Republici Bugarskoj, Sofija, ul. Opalchenska 109, prizemlje, upisano u Privredni registar Agencije za upise pod jedinstvenim identifikacionim brojem 201988199 i identifikacionim brojem za PDV BG201988199

  Ovim putem vas obaveštavam/obaveštavamo* da otkazujem/otkazujemo* ugovor sa trgovcem zaključen preko Vaše platforme za trgovinu "www.vinetki.bg" o kupovini sledeće robe*/pružanju sledeće usluge*:

  Broj narudžbe: ...................................

  Datum narudžbe: ..............................

  Potvrda o narudžbi primljena dana: /e-mail/ ................................................... /Datum: ....................

  Opis proizvoda: ..........................................................................................................................................

  – Primljen dana* ........................................................................................................................................

  – Ime i prezime korisnika ..........................................................................................................................

  – Adresa korisnika ......................................................................................................................................

  – Broj telefona korisnika ............................................................................................................................

  – Adresa e-pošte korisnika .........................................................................................................................

  Bankovni račun korisnika na koji će se izvršiti povraćaj uplaćenog novca

  BANKA IBAN:

  BIC:

  Vlasnik računa .........................................

  – Potpis korisnika ..........................................................................................
                                            (samo ako je obrazac na papiru)

  – Datum ....................................

  Nepotrebno precrtati.

 • 10.3. Klijent/Korisnik/Kupac takođe može popuniti i elektronskim putem dostaviti standardni obrazac za otkaz ili drugo nedvosmislenu izjavu o otkazu na sajtu, putem e-pošte na adresu: info@vinetki.bg, , a ako koristi ovu opciju, ITS AD će odmah poslati na trajnom mediju (na primer preko e-pošte) povratnu poruku sa potvrdom prijema otkaza. Da bi se ispoštovao otkazni rok, dovoljno je da Klijent/Korisnik/Kupac pošalje svoje obaveštenje o ostvarivanju prava na otkaz pre isteka otkaznog roka ugovora. U slučaju da Klijent/Korisnik/Kupac otkaže ugovor o prodaji na daljinu zaključen sa Prodavcem, ITS AD će povratiti sve primljene uplate, osim dodatnih troškova povezanih sa plaćanjem i isporukama za svaku izvršenu narudžbu preko Sajta, bez nepotrebnog odlaganja, au svakom slučaju ne kasnije od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana kada je Klijent/Korisnik/Kupac informisao ITS AD o svojoj odluci da otkaže ugovor. ITS AD će izvršiti povraćaj samo na bankovni ili kartični račun klijenta. ITS AD ima pravo da odloži povraćaj uplate dok ne dobije robu koja se vraća ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu, u zavisnosti od toga koji je događaj nastupio ranije. Klijent/Korisnik/Kupac mora da pošalje društvu ITS AD ili da vrati robu bez nepotrebnog odlaganja, u svakom slučaju ne kasnije od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Klijent/Korisnik/Kupac obavestio ITS AD da odustaje od ugovora. Rok se smatra ispunjenim ako Klijent/Korisnik/Kupac vrati robu društvu ITS AD pre isteka 14-dnevnog roka. Klijent/Korisnik/Kupac mora da snosi direktne troškove vraćanja robe kao što su troškovi kurirske dostave. Klijent/Korisnik/Kupac je odgovoran samo za smanjenje vrednosti robe kao rezultat njenog testiranja na način koji prelazi ono što je potrebno da se utvrdi priroda, karakteristike i ispravno funkcionisanje robe.
 • 10.4. Pravo na otkaz ugovora zaključenog izvan poslovnih prostorija ne važi u sledećim slučajevima: za kupljene i aktivirane elektronske vinjete, za pružanje usluga gde je usluga u potpunosti pružena i njeno je izvođenje počelo uz izričitu prethodnu suglasnost korisnika i potvrdu od strane korisnika da zna da će izgubiti svoje pravo otkaza nakon potpunog izvršenja ugovora od strane trgovca; za isporuku robe ili usluga čija cena zavisi od fluktuacija na finansijskom tržištu koje trgovac ne može da kontroliše i koje mogu nastati u roku za ostvarivanje prava na otkaz; za isporuku robe koja je napravljena po želji korisnika ili prema njegovim individualnim zahtevima; za isporuku robe koje je, zbog svoje prirode, podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja; za isporuku zapečaćene robe koju je kupac otpečatio nakon isporuke i koja se ne može vratiti iz higijenskih ili zdravstvenih razloga; za isporuku robe koja je nakon dostave i zbog svoje prirode pomešana sa drugom robom iz kojih se ne mogu izdvojiti; za isporuku alkoholnih pića čija je cena dogovorena prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora, gde se isporuka može izvršiti u roku ne manje od 30 dana od zaključenja ugovora i čija stvarna vrednost zavisi od kretanja na tržištu, koje trgovac ne može kontrolisati; kada je korisnik izričito zatražio od trgovca da ga poseti u njegovom domu radi obavljanja hitnih popravki ili radova na održavanju; kada, u toku takve posete, trgovac pruža i druge usluge pored onih koje je korisnik zatražio ili isporuči robu koja nije rezervni deo neophodan za popravku ili održavanje, pravo na otkaz se primenjuje na te dodatne usluge ili robu; za isporuku zapečaćenih zvučnih zapisa ili video zapisa ili zapečaćenog kompjuterskog softvera koje je kupac otpečatio nakon isporuke; za isporuku novina, časopisa ili magazina, sa izuzetkom pretplatničkih ugovora za nabavku takvih izdanja; zaključeni tokom javne aukcije; za pružanje usluga smeštaja koje nemaju za cilj stanovanje, prevoz robe, iznajmljivanje automobila, ugostiteljske usluge ili pružanje usluga vezanih za aktivnosti u slobodno vreme, ako ugovor predviđa određeni datum ili rok za izvršenje; za dostavu digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom mediju kada je izvođenje počelo uz izričitu prethodnu suglasnost korisnika i potvrdu od strane korisnika da zna da će izgubiti na taj način svoje pravo otkaza.

11. OBRADA LIČNIH PODATAKA I POVERLJIVOST

 • 11.1. Klijent/Korisnik/Kupac je saglasan da se njegove lične ili druge podatke koje je stavio na raspolaganje društvu ITS AD mogu koristiti od strane društva ITS AD u sledeće svrhe: (1) održavanje Korisničkog naloga Klijenta/Korisnika/Kupca, uključujući registraciju prodaje, slanje kupljenih proizvoda, izvršenje naručenih usluga, fakturisanje, rešavanje sporova sa Klijentima/Korisnicima/Kupcima u vezi sa njihovim Kupovinama ili odlučivanje o njihovim zahtevima; (2) slanje Komercijalnih poruka, periodičnih obaveštenja putem e-maila ili putem SMS-a; (3) sprovođenje istraživanja tržišta, praćenje i nadzor prodaje i ponašanje klijenata/korisnika.
 • 11.2. Klijent/Korisnik/Kupac je saglasan da pruži društvu ITS AD količinski i vremenski neograničen pristup svim materijalima i informacijama koje šalje Prodavcu putem ili u vezi sa Platformom, bez obzira da li je realizovao Kupovinu i izvršio transakciju preko Platforme. ITS AD može da koristi, reprodukuje, objavljuje, modifikuje, prenosi i distribuira ove informacije ili materijale. Kupac se izričito slaže da ITS AD može slobodno da koristi i obrađuje za svoje potrebe ideje, koncepte ili znanje i iskustvo koje mu je Klijent dao na raspolaganje na bilo koji način putem ili u vezi sa Platformom ili radnje/propuštanja radnji koje je Korisnik izvršio putem ili u vezi sa Platformom. ITS AD nema obavezu da čuva ove informacije kao poverljive, ukoliko to nije pripisano važećim zakonodavstvom.
 • 11.3. Stavivši svoje podatke na raspolaganje društvu ITS AD (uključujući e-poštu), Klijent/Korisnik/Kupac izričito pristaje da ga kontaktira ITS AD ili treće strane koje su kurirske službe, partneri društva ITS AD i dobavljači marketinških usluga, državne, opštinske ili nevladine agencije ili kompanije za osiguranje ili finansijske usluge, kada je to propisano konkretnim zakonodavstvom, kao i druge kompanije sa kojima ITS AD može da razvije zajedničke programe za ponudu Robe i/ili Usluga na tržištu itd.

12. KOMERCIJALNE PORUKE

 • 12.1. При създаването на Потребителски профил за регистрация на Платформата, Клиентът/Потребителят/Купувачът има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.
 • 12.2. Klijent/Korisnik/Kupac može odustati od svoje saglasnosti datog Prodavcu za primanje Komercijalnih poruka, ovo se odbijanje može izjaviti u bilo kom trenutku promenom postavki u Vašem Korisničkom nalogu ili kontaktiranjem Prodavca.
 • 12.3. Odbijanje primanja Komercijalnih poruka ne znači automatsko odbijanje date saglasnosti za registraciju i zaključivanje ugovora o prodaji na daljinu.
 • 12.4. Nakon dodavanja Robe ili Usluga u sledeći odeljak Korisničkog naloga:
  12.4.1. "Moja korpa", Prodavac će obaveštavati Kupca/Korisnika o:
  • Promeni cene Robe ili Usluga u odeljku "Moja korpa";
  • Prisustvo Robe u odeljku "Moja korpa";
 • 12.5. Nakon kupovine Robe ili Usluge, ITS AD će Klijentu/Korisniku/Kupcu pošiljati komercijalne poruke o:
 • Ponude o Robi ili Uslugama koje se preporučuju za upotrebu zajedno sa kupljenom Robom ili Uslugom.
 • 12.6. Klijent/Korisnik/Kupac može se u bilo kom trenutku odjaviti od prijema Komercijalnih poruka u skladu sa gore navedenim čl. 12.2 klikom na link za odjavu objavljen u komercijalnim porukama koja ITS AD šalje ili kontaktiranjem društva ITS AD u tu svrhu.
 • Pored toga, možemo koristiti Vaše podatke za istraživanja tržišta i potrošača. Mi ne koristimo podatke prikupljene u kontekstu istraživanja tržišta i potrošača u reklamne svrhe. Detaljne informacije (posebno o proceni Vaših publikacija) možete naći u kontekstu odgovarajućeg istraživanja ili tamo gde stavljate svoje publikacije. Vaši odgovori prilikom istraživanja potrošača se ne šalju trećim stranama niti se objavljuju. Možete u bilo kom trenutku da uložite prigovor na korišćenje Vaših podataka povodom istraživanja tržišta besplatno klikom na link za odjavu koji je objavljen u svakoj poruci ili kontaktiranjem društva ITS AD.

13. FAKTURISANJE – PLAĆANJE

 • 13.1. Cene Roba i Usluga objavljene na Platformi su konačne.
 • 13.2. Cene vinjeta i putarine na osnovu pređene razdaljine ne uključuju PDV. One predstavljaju državnu taksu za korišćenje republičke mreže puteva koja je propisana Uredbom o uslovima, načinu i pravilima za izgradnju i rad kombinovanog sistema naplate putarine za različite kategorije vozila na osnovu vremena i na osnovu pređene razdaljine.
 • 13.3. Cena, način plaćanja i rok plaćanja prilikom izdavanja faktura za elektronske vinjete navedeni na sajtu www.vinetki.bg prilikom kupovine.
 • 13.4. Klijent/Korisnik/Kupac je obavezan da dostavi sve potrebne informacije za izdavanje fakture ili potvrde o elektronskoj vinjeti u skladu sa važećim bugarskim zakonodavstvom.
 • 13.5. Prodavac će izdati Klijentu/Korisniku/Kupcu dokument o kupljenoj elektronskoj vinjeti na osnovu informacija koje je dostavio Kupac, a prilikom plaćanja vinjete izdaje se potvrda o elektronskoj vinjeti, koja je elektronski dokument u smislu člana 3. st.1 Zakona o elektronskom dokumentu i uslugama elektronske identifikacije.
 • 13.6. ITS AD izdaje potvrdu o elektronskoj vinjeti za svaku uplatu prilikom kupovine elektronske vinjete koju ITS AD nudi na Platformi. Klijent/Korisnik/Kupac je saglasan da prima elektronskim putem takve dokumente kreirane za štampanje ili čuvanje na Platformi u obliku PDF fajla kao poslednji korak Kupovine. Svi Klijenti/Korisnici/Kupci sajta www.vinetki.bg će primiti takav dokument elektronskim putem ako su dostavili e-mail adresu. Ako ovi platni dokumenti nisu dostupni ili primljeni duže od 48 sati (četrdeset osam), molimo da nam javite na adresu e-pošte: info@vinetki.bg ili popunite obrazac za upit na sajtu www.vinetki.bg.
 • 13.7. Radi ispravnog popunjavanja dokumenta o kupovini elektronske vinjete za odgovarajuću Narudžbu, Klijent/Korisnik/Kupac je dužan da stalno ažurira podatke u svom korisničkom nalogu. Dužan je da pre kupovine pregleda informacije kako bi se uverio da su one potpune, istinite i tačne.

 • 13.8. Klijent će imati na raspolaganju evidenciju o elektronskim vinjetama koje je izdao ITS AD u svom Korisničkom nalogu i može ih pohraniti ili arhivirati u bilo koje vreme.

14. POLITIKA KOLAČIĆA

 • 14.1. Ovaj sajt koristi kolačiće. Za više detalja, molimo pročitajte našu trenutnu politiku kolačića.

15. VIŠA SILA

 • 15.1. Nijedna strana neće biti odgovorna za neizvršavanje svojih ugovornih obaveza ako je takvo neispunjavanje posledica Više sile. Viša sila je nepredvidiv događaj izvan kontrole stranaka koji se ne može izbeći.

 • 15.2. Ako u roku od 14 (četrnaest) dana od datuma nastanka Više sile ona i dalje deluje i ometa izvršenje Ugovora, svaka strana ima pravo da obavesti drugu stranu da raskida Ugovor, ne dugujući drugoj strani naknadu bilo koje štete koja je možda nastala.

 • 15.3. Prodavac nije odgovoran za bilo koju štetu koju je Klijent/Korisnik/Kupac pretrpeo kao rezultat više sile ili okolnosti koji su van kontrole Prodavca.

16. PRIMENJIVO PRAVO – NADLEŽNOST

 • 16.1. Ovaj ugovor podleže svim odredbama važećeg bugarskog zakonodavstva. Svi eventualni sporovi koji nastanu između društva ITS AD i Klijenta/Korisnika/Kupaca će se rešavati sporazumno ili, ako to nije moguće, sporovi će se rešavati pred nadležnim bugarskim sudovima, ne šteteći na taj način pravima potrošača u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača shodno čl. 18 Uredbe 1215/2012.

Ovi Opšti uslovi su usvojeni i stupaju na snagu 15. decembra 2018. godine.

Sva prava zadržana! Intelligent Trafic Systems АD

Mi koristimo "kolačiće"

"Kolačići" nam pomažu u pružanju naših usluga. Korišćenjem naših usluga slažete se da možemo koristiti "kolačiće".

English